Regisztráció és a feltöltés szabályai

Konferencia-előadások és poszter-prezentácók benyújtásának szabályai

Az absztrakt a benyújtott prezentáció rövid tartalmi összefoglalója, az alábbi elemeket tartalmazza:

  • a prezentáció címét,
  • műfaját (poszter, konferencia-előadás, szimpóziumi előadás)
  • a szerző(k) nevét
  • a bekezdésekre tagolt, szóközökkel együtt legalább 1500, legfeljebb 3000 karakter terjedelmű szöveget. Az absztrakt javasolt tartalmi egységei (vö. a bírálati szempontrendszerrel): szakirodalmi háttér, a kutatás célja, módszerei, fontosabb eredményei, az eredmények értékelése, a kutatás elméleti és gyakorlati relevanciája. Az absztraktnak szakirodalmi hivatkozásjegyzéket nem kell tartalmaznia.

Szimpóziumok benyújtásának szabályai

A szimpózium részeként benyújtott előadások absztraktjának ugyanazoknak a formai és minőségi követelményeknek kell megfelelniük, mint a poszterek és a konferencia-előadások absztraktjainak.

A szimpózium-előadásokat a szimpózium előadója nyújtja be az “Az új szimpózium-előadás feltöltése” menüpontnál a belépést követően.

A szimpózium elnöke az “Új szimpózium-összefoglaló” menüpont alatta a teljes szimpózium absztraktját nyújtja be, illetve a szimpózium-előadások előadóit és az előadások címét, illetve a felkért opponens adatait.

Az absztraktok törzsanyagában NE szerepeljen a szerző(k) neve, munkahelyének, kutatócsoportjának a megnevezése, vagy bármilyen olyan információ, ami a bírálat során az objektív értékelést megakadályozhatja!

A kutatást támogató forrás megnevezésére egy külön rovat szolgál a szakmai anyagok feltöltése során.

Hozzászólások lezárva.

Powered by WordPress | Free Premium Free WordPress Themes with Plans | Thanks to WordPress 4 Themes, Free WordPress Themes and WordPress Themes Free